วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Nescafe : SWOT Analysis

SWOT analysis


Strangest


- เป็นแบรนด์ที่มีมานานจึงให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเรื่องคุณภาพของสินค้า


- เป็นแบรนด์ที่ดังในระดับโลก ทำให้ช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี


- ด้วยรสชาติของกาแฟที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทำให้ได้รสชาติของกาแฟแท้


- เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม

Weakness

- ด้วยความที่เนสกาแฟเป็นกาแฟที่มีรสที่เข้มข้น และทางแบรนด์เนสกาแฟเองก็ได้ชูจุดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง แต่ในทางกลับกันการที่กาแฟมีรสที่เข้มข้นมากไปนั้นอาจจะทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่สามารถที่จะบริโภคได้


Opportunity

- กาแฟกลายเป็นอาหารหลักในตอนเช้าของคนยุคใหม่ เนื่องจากคนเมืองมีวิถีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ในขณะที่เครื่องดื่มยามบ่าย หรือเครื่องดื่มแก้ง่วงนอน เพื่อความกระฉับกระเฉง ของกลุ่มคนทำงานก็คือกาแฟเช่นกัน จึงถือเป็นโอกาสที่จะสามารถขยายตลาด ตลอดถึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น

Threat

- มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เนสเปรสโซ่ มอกโคน่า เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติและรสชาติใกล้เคียงกัน จึงอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแบนด์ได้ง่าย (switching brand) รวมถึงทำให้ความภักดีต่อแบรนด์น้อยลงได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น